cemrom doloflor
Miercuri, 07 Martie 2012 12:33

Noi reglementări privind bunăstarea şi protecţia porcilor din exploataţiile comerciale

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, a transpus prevederile Directivei Consiliului nr. 91/630/CEE, codificată şi inlocuită de Directiva Consiliului 120/2008/CEE de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor prin Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 202/2006.

Dorim să precizăm că legislaţia sanitară veterinară în vigoare stabileşte doar nivelul maxim al zgomotului din adăpost, condiţiile de iluminat şi suprafeţele minime de cazare pentru fiecare categorie de porcine în parte, iar Directiva Consiliului nr. 98/58/CE precizeaza ca "circulaţia aerului, nivelul de pulberi, temperatura, umiditatea relativă a aerului şi concentratia gazelor trebuie menţinute în limite care să nu fie dăunătoare animalelor", însă nu stipulează care sunt aceste limite.

Întrucât există dovezi ştiinţifice care atestă rolul vital al condiţiilor de microclimat şi al apei la suine, suinele fiind cele mai sensibile la lipsa apei, pierderea unei zecimi din cantitatea apei corpului poate determina moartea animalului, iar modificarea unor parametrii fizico-chimici ai acesteia afectează grav animalele, pentru a a veni în sprijinul crescătorilor de porcine, A.N.S.V.S.A. a elaborat şi postat, in urma cu 5 ani, pe site-ul instituţiei “GHIDUL CRESCĂTORULUI PRIVIND PROTECŢIA ŞI BUNĂSTAREA PORCINELOR” .

In urma discuţiilor avute, în anul 2011 şi la inceputul acestui an, cu reprezentanţii Patronatului Român al Cărnii de Porc, s-a considerat oportună elaborarea unor Norme metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale, care să fie promovate printr-un ordin.

Aceste norme actualizează şi completează informaţiile cuprinse în ghiduri şi sunt destinate exploataţiilor comerciale, unde creşterea suinelor se face în sistem intensiv.

Precizăm că, toate limitele condiţiilor de microclimat şi parametrii de calitate ai apei, prevăzute de proiectul de ordinm mai sus menţionat, sunt preluate din diferite studii şi au fost analizate şi convenite în cadrul întâlnirilor cu  Patronatul Român al Cărnii de Porc.

poker joomla templateeverest poker bonus
By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes