cemrom doloflor

Cât de rentabilă este rasa de capre Carpatină

Publicat în Reportaje

Recomandări pentru ovine și caprine în perioada fătărilor

Publicat în Reportaje

Iacob Lelior, director ANZ “Principalul nostru obiectiv este ameliorarea efectivelor din marea creștere”

Publicat în Reportaje
Luni, 07 Decembrie 2015 09:52

Profit din cresterea caprelor si a oilor

Profit din cresterea caprelor si a oilor

Publicat în Reportaje

După ce a rămas fără 400 de capre IULIAN MICU A ÎNFIINŢAT O FERMĂ DE... CAPRE

Publicat în Reportaje

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  (APIA) informează crescătorii de animale că, în perioada 9 aprilie - 18 mai 2012, sunt așteptați să depună cererile de solicitare a primei pe cap de animal speciile ovine/caprine din cadrul plăților naționale directe complementare - sectorul zootehnic.

Pentru a beneficia de prima pe cap de animal speciile ovine/caprine, solicitantul trebuie să se prezinte la centrele judeţeane/locale ale  APIA  sau a Municipiului Bucuresti,  cu următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/carte de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;

b) dovada înscrierii în evidenţa APIA cu cod unic de identificare pe numele solicitantului (atribuit de către APIA în Registrul Unic de Identificare), dacă este cazul;

c) dovada contului bancar activ.

Pot depune cerere de plată crescatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • sunt înscrişi în Registrul Naţional al Exploataţiilor al ANSVSA ;
  • sunt înscriși în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare (Registrul Unic de Identificare);
  • solicită cererea pretipărită la centrul judeţean/local  al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
  • cererea trebuie să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă;
  • efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31.03.2012;
  • efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 20 august 2012;
  • animalele pentru care solicită primă să fie înregistrate in RNE şi identificate după cum urmează:

-             identificate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică, ambele conţinând acelaşi număr unic de identificare a animalului în cazul animalelor născute începând cu data de 01.01.2010;

-             identificate cu două crotalii auriculare simple, ambele conţinând acelaşi număr de identificare a animalului, în cazul animalelor născute înainte de 01.01.2010.

Depunerea cererilor se poate face individual, prin reprezentant legal (cu procură notarială) sau prin intermediul reprezentantului asociațiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, conform art. 2,  alin. (21) şi alin. (22), din Ordinul nr. 67/2012,  cu acordul scris al solicitantului.

Cererile pot fi completate şi online prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, pentru producătorii agricoli care solicită prima pe cap de animal pentru un efectiv mai mare de 500 capete femele ovine/caprine. După tipărire, cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite se depune la Centrele Județene ale APIA  .

În conformitate cu prevederile art. 2, alin. 23 ,  pe site-ul www.apia.org.ro, va fi afişată   lista definitivă cu asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art . 2 alin. (2 1 ) şi au depus documentaţie necesară conforn alin. (22 ) la Centrele Judeţene ale APIA sau a Municipiului Bucuresti .

Publicat în Stiri
poker joomla templateeverest poker bonus
By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes