cemrom doloflor

Află cât poți câștiga din creșterea a 10 scroafe de mangalița

Publicat în Reportaje

Sfaturi de la specialiști pentru un Ignat sigur

Publicat în Reportaje

Afacerea cu porci, rentabilă doar în preajma Crăciunului

Publicat în Reportaje

Profit garantat - porcii Mangalița la Marin din Bolintin

Publicat în Reportaje
Marți, 13 Mai 2014 10:42

Profit din cresterea porcilor Bazna

Profit din cresterea porcilor Bazna

Publicat în Reportaje

Interviu cu Marin Constantin, fermier din Bolintin Vale

Publicat în Reportaje

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) reaminteşte că 16 august 2012 inclusiv este ultima zi de depunere a Cererilor de ajutor pentru Măsura 215 – plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine acordate fermierilor care îşi vor asuma, în mod voluntar, angajamente privind bunăstarea animalelor pentru o perioadă de minim 5 ani de la data de 16 iulie 2012.

Sprijinul se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime evidenţiate în Ordinul nr.149/2012, care prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii vor trebui să respecte standardele de eco-condiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei.

Beneficiarii pentru plăţile privind bunăstarea animalelor – porcine sunt: exploataţiile comerciale din sectorul de creştere a porcinelor autorizate sanitar veterinar şi exploataţiile comerciale de tip A (exploataţii de animale deţinute de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrate în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor), specifice sectorului de creştere a porcinelor, care îşi asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698/2005.

Plăţile pentru bunăstare animală pot fi acordate în cadrul măsurii dacă beneficiarul îndeplineşte următoarele condiţii de eligibilitate:

 • este înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi deţine un cod de exploataţie;
 • deţine autorizaţie sanitară veterinară pentru întreaga exploataţie sau, în cazul exploataţiilor comerciale de tip A specifice sectorului de creştere a porcilor, este înregistrat sanitar-veterinar;
 • se angajează să menţină condiţiile de bunăstare şi să respecte cerinţele specifice pachetelor pentru care aplică pe o perioadă de minim 5 ani, de la data de 16 iulie 2012.

Cererea de ajutor poate fi completată pe format de hârtie sau online de către beneficiar, individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După completarea online cererea se tipăreşte şi, la fel ca şi cererea completată pe format de hârtie, se depune la Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului. Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către beneficiar.

Cererilor de ajutor vor fi însoţite, obligatoriu, de următoarele documente:

 • copie CUI / CIF, după caz;
 • copie buletin/carte de identitate a titularului/administratorului/reprezentantului legal/împuternicitului;
 • copie autorizaţie sanitar-veterinară/copie înregistrare sanitar-veterinară pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz sau
 • copii autorizaţii sanitar-veterinare/copii înregistrări sanitar-veterinare pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz pentru mai multe exploataţii cu cod ANSVSA;
 • copia schiţei grajdului pentru fiecare cod ANSVSA (din care să reiasă adresa şi suprafaţa spaţiilor de cazare/ spațiul maxim de cazare pe boxa);
 • programul de iluminat: vară/ iarnă (funcţie de dată schimbării orei) care sa contina intervalul orar pe perioade, in functie de tehnologia de crestere si categoria de porcine, după caz;
 • graficul de livrare estimat anual;
 • graficul de populare estimat anual;
 • copia declaraţiei pe suprafaţă, dacă este cazul;
 • împuternicire şi copii acte de  identificare  împuternicit, dacă este cazul;
 • document coordonate bancare.
Publicat în Stiri

În acest an, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale i-a fost alocat cel mai mic buget din ultimii 20 de ani. În acest context exista riscul ca fermierii care dețin ferme de porci să nu mai primească ajutor pentru bunăstarea animalelor. Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin și-a asumat, în fața fermierilor, că va găsi cea mai bună soluție, astfel încât aceștia să își poată desfășura activitatea în cele mai bune condiții.

Astfel, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a reușit, prin eforturile susținute ale specialiștilor, să aloce banii necesari fermierilor din fonduri europene și nu de la bugetul de stat care nu ar fi putut susține o astfel de alocare bugetară.

În acest sens, MADR lansează sesiunea de primire a cererilor de ajutor pentru Măsura 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor” – pentru sectorul porcine, începând cu data de 16 iulie 2012.  Măsura, finanţată prin Axa 2 a PNDR 2007 - 2013, beneficiază de o alocare financiară de 154.878.049 Euro, aferentă perioadei de programare 2007 – 2013.

Pot beneficia de plăţile acordate prin Măsura 215 exploataţiile comerciale din sectorul de creştere a porcinelor autorizate sanitar veterinar şi exploataţiile comerciale de tip A specifice sectorului de creştere a porcinelor.

Sursa MADR

Publicat în Stiri

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, a transpus prevederile Directivei Consiliului nr. 91/630/CEE, codificată şi inlocuită de Directiva Consiliului 120/2008/CEE de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor prin Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 202/2006.

Dorim să precizăm că legislaţia sanitară veterinară în vigoare stabileşte doar nivelul maxim al zgomotului din adăpost, condiţiile de iluminat şi suprafeţele minime de cazare pentru fiecare categorie de porcine în parte, iar Directiva Consiliului nr. 98/58/CE precizeaza ca "circulaţia aerului, nivelul de pulberi, temperatura, umiditatea relativă a aerului şi concentratia gazelor trebuie menţinute în limite care să nu fie dăunătoare animalelor", însă nu stipulează care sunt aceste limite.

Întrucât există dovezi ştiinţifice care atestă rolul vital al condiţiilor de microclimat şi al apei la suine, suinele fiind cele mai sensibile la lipsa apei, pierderea unei zecimi din cantitatea apei corpului poate determina moartea animalului, iar modificarea unor parametrii fizico-chimici ai acesteia afectează grav animalele, pentru a a veni în sprijinul crescătorilor de porcine, A.N.S.V.S.A. a elaborat şi postat, in urma cu 5 ani, pe site-ul instituţiei “GHIDUL CRESCĂTORULUI PRIVIND PROTECŢIA ŞI BUNĂSTAREA PORCINELOR” .

In urma discuţiilor avute, în anul 2011 şi la inceputul acestui an, cu reprezentanţii Patronatului Român al Cărnii de Porc, s-a considerat oportună elaborarea unor Norme metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale, care să fie promovate printr-un ordin.

Aceste norme actualizează şi completează informaţiile cuprinse în ghiduri şi sunt destinate exploataţiilor comerciale, unde creşterea suinelor se face în sistem intensiv.

Precizăm că, toate limitele condiţiilor de microclimat şi parametrii de calitate ai apei, prevăzute de proiectul de ordinm mai sus menţionat, sunt preluate din diferite studii şi au fost analizate şi convenite în cadrul întâlnirilor cu  Patronatul Român al Cărnii de Porc.

Publicat în Stiri

Având în vedere numeroasele solicitări din partea populaţiei Capitalei, referitoare la efectuarea examenului trichineloscopic, pe probe de carne recoltate de la porci sacrificaţi în gospodării individuale, pentru a veni în sprijinul persoanelor care solicită efectuarea acestui examen, conducerea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti a dispus asigurarea permanenţei, începând cu data de 12.12.2011, în următoarele locaţii:

- Hala Obor, Câmpul Moşilor nr. 3-5,  sector 2

- Piaţa Floreasca, Str. Banu Antonache, nr. 1, sector 1

- Piaţa Sudului, Str. Niţu Vasile nr. 1, sector 4

- Piaţa Rahova, Şos Alexandriei nr. 3-5, sector 5

Astfel, în perioadele 12-23 şi 27-30 decembrie 2011,  permanenţa în aceste locaţii va fi asigurată între orele 8,30 – 19,00. În zilele de 24 şi 31.12.2011, permanenţa va fi asigurată între orele 8,30 – 12,00.

Precizăm că în locaţia din Hala Obor, examenul trichineloscopic se efectuează din data de 5.12.2011.

Totodată în perioadele 12-23.12.2011 şi 27-30.12.2011, activitatea Laboratorului Sanitar Veterinar de Stat, din Str. Ilioara nr. 16E, sector 3, se va desfăşura între orele 8,30 - 18,00, pentru asigurarea permanenţei  în vederea efectuării examenului trichineloscopic. În data de 24.12.2011, permanenţa va fi asigurată între orele 8,30-16,00, iar în data de 31.12.2011, între orele 8,30-15,30.

Examenul trichineloscopic se execută pe probe de carne, recoltate de la animalul sacrificat (pilierii diafragmatici, musculatura intercostală, musculatura de la baza limbii), contravaloarea acestuia fiind suportată de către beneficiar, tariful fiind de 8,68 lei (cu TVA inclus).

Publicat în Stiri
Pagina 1 din 2
poker joomla templateeverest poker bonus
By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes